Ba-com trgovina

Ba-com trgovina su HoReCa specialisti s preko 200 zaposlenih i brojim distrubucijskim centrima. Stara web stranica više nije ispunjavala rastuće potrebe tvrtke. Za novu web stranicu napravljena je nova struktura sadržaja s modernim i responzivim dizajnom.

Dizajn / web/ Jelena Pavišić
Web / BA-COM TRGOVINA /

HIRUNDO RUSTICA

Web dizajn

Web dizajn 

Web dizajn

Scroll to Top