Osnove SEO optimizacije

Osnove SEO optimizacije Što je SEO? Prema moz.com-u SEO (Search Engine Optimization) je: “praksa povećavanja količine i kvalitete prometa web stranice koji dolazi kroz organske rezultate web tražilica.“ Kako bismo razumjeli SEO, definirajmo prvo što rade Internet tražilice odnosno Search Engines.Posao tražilica je pregledavati sav sadržaj na Internetu kako bi korisnici imali najbolje i najrelevantnije …

Osnove SEO optimizacije Read More »